2019 sausio 30 dieną trys grupės baigė mokymo programą ir, prieš savaitę išlaikę egzaminus, atsiėmė kvalifikacijos diplomus. Svečių aptarnavimo SA17N, padavėjų ir barmenų PB17N, viešbučio ekonomo VE18T grupių mokiniai ir juos pasveikinti atvykusieji susirinko Viešbučių ir restoranų sektoriniame profesinio praktinio mokymo centre (D.Poškos g.23). Mokinius pasveikino direktorius A.P.Grevas, pavaduotoja R.Šimukauskienė, auklėtojos A.Oja, D.Steponavičienė, D.Čekavičienė. Sveikinusieji linkėjo absolventams sėkmingai įsidarbinti ir neskubėti išvykti į užsienį. Direktorius priminė, kad įsidarbinus pagal specialybę, darbdaviai kvalifikuotiems darbuotojams nebegali siūlyti minimalios algos. Ir paskutinis linkėjimas nuskambėjo labai paprastai – Linksmo ir sėkmingo gyvenimo!
Taip pat norime padėkoti mūsų meninės raiškos būrelio vadovui Voldemarui Petersons, kuris paruošė šventei meninę programą.
Siūlome paskaityti viešbučio ekonomo specialybės absolventės straipsnelį.

Diplomų įteikimo šventė 2019-01-30