Direktoriaus 2020-05-20 įsakyme Nr. V-143 išdėstyta, kad mūsų mokymo centre 2019-2020 mokslo metai baigiasi:

  • 12 klasės mokiniams – 2020 m. gegužės 25 dieną,
  • 9-10-11 klasių, specialiųjų poreikių ugdymo bei profesinio mokymo programų mokiniams – 2020 m. birželio 19 dieną.