Paskelbtas  2013 m. vasario 21 d. Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projektų konkursui pateiktų finansuojamų prioritetine tvarka Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projektų paraiškų sąrašas (nuoroda: http://www.smpf.lt/uploads/documents/2013%20COM%20DP%20rezultatai/Finansuojami%201.pdf)

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro projekto pavadinimas Only aware can act FAIR – Students for sustainable food and trade” paraiškos Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00242 ir skiriama 21000€ dotacija.