2021 m. lapkričio 29 – gruodžio 2 d. Belgijoje, Leveno mieste projektų vadovė Raimonda Makaveckė dalyvavo „Erasmus+“ kontaktiniame seminare profesinio mokymo sektoriaus atstovams „Qualitative dual learning in initial vocation education and training“. Seminarą organizavo nacionalinė Belgijos flamandų „Erasmus+“ agentūra (EPOS).

Pagrindinis dalyvavimo seminare tikslas – pristatyti Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrą įvairioms Europos institucijoms kaip patikimą Erasmus+ programos veiklų partnerį, su kuriuo galima kurti ir įgyvendinti įvairius KA1 ir KA2 veiklų projektus.

Seminaro metu projektų vadovė pristatė Centrą, turimas mokymo programas, įgyvendinamus tarptautinius projektus, vykdomus mokinių, mokytojų bei administracijos darbuotojų mobilumus svetur, mokykloje esančią modernią infrastruktūrą ir mokomąją įrangą, galimybes užsienio partneriams atvykti stebėti pamokas, dėstyti, vesti mokymus, atlikti mokomąsias praktikas mokymo centro laboratorijose, sektoriniuose praktinio mokymo centruose arba verslo įmonėse.

Dalyvavimas šioje veikloje leido išsigryninti tarptautinių veiklų poreikius bei geriausiai panaudoti turimą patirtį ir prisidėti prie Erasmus+ programos veiklų įgyvendinimo. Centrui svarbu pristatyti save įvairioms Europos organizacijoms, kurios rengia ir įgyvendina Erasmus+ programos projektus.

Dalyvavimas seminare suteikė galimybę susirasti naujus patikimus partnerius abipusiams mobilumo mainams:

  • CLW KTA Brugge, Belgija;
  • Duo² Gent, Belgija;
  • Tietgen Business College, Danija;
  • Camilo Castelo Branco High School, Portugalija.

Kartu su naujais partneriais iš Belgijos ir Portugalijos buvo aptartos ir seminaro dalyviams pristatytos bendradarbiavimo galimybės Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projekte:

Projekto pavadinimas – E+ deCHEFing

Projekto tikslai – didinti mokinių supratimą apie savo europietišką tapatybę tyrinėjant ir iš naujo išrandant tradicinius receptus; mokinių supažindinimas su vietinėmis virėjo karjeros galimybėmis; didesnis skaitmeninių technologijų naudojimas profesiniame mokyme – skaitmeninės kompetencijos; žemesnės socialinės ir ekonominės padėties mokinių įtraukimas į tarptautinius projektus.

Projekto veiklos – vietinių sezoninių produktų studijavimas; maisto gaminimo tradicijų tyrimas Portugalijoje, Belgijoje, Lietuvoje; maisto gaminimo pamokos internetu; mokinių mobilumas ir profesinio meistriškumo konkursas; elektroninės platformos kūrimas.

Projektų vadovė Raimonda Makaveckė