Dalyvaujant Internationaler Bund Berlin-Brandenburg GmbH Region Brandenburg Nordost (Vokietija) administruojamame projekte Digitalise VET (DigiVET), 2018-1-DE02-KA202-005185, vasario 4 – 8 dienomis vyko pirmieji mokymai partnerių personalui. Mūsų mokytojos V.Šlapkauskienė, D.Čekavičienė ir V. Markevičienė vedė mokymus trimis temomis: virtuali mokymo aplinka Moodle, testų kūrimo įrankis Kahoot ir mokymo aplinkos Google Classroom taikymas, kuriant sėkmingas mokymosi sistemas. .

Mokymai buvo orientuoti mokymo įstaigų personalui. Užduotys buvo žaismingos, nes mokymų dalyviai buvo smalsūs ir priėmė mokinio vaidmenį, noriai atliko jiems paruoštas užduotis. Mokyti kolegas, mokytojus, visada yra iššūkis. Tačiau klasėje vyravo draugiškumas, atmosfera buvo darbinė. Mokymosi turinys leido ne tik pasikeisti patirtimi, pasidalinti idėjomis, bet ir geriau pažinti partnerius.

Refleksijoje, įvykusioje po mokymų, dalyviai teigiamai įvertino mokymosi turinį, metodus, mokytojų darbą, taip pat pažymėdami, kad jiems labai patiko „mokymasis su šypsena“, jie gavo naudingos informacijos apie virtualiojo mokymosi priemones ir jų pritaikymą moksleiviams su specialiaisiais poreikiais.

Kiti projekto mokymai yra numatomi 2019 gegužės mėnesį Estijoje.

Labai džiaugiamės gavę gerus atsiliepimus apie šiuos mokymus ir įkeliame nuorodą į estų straipsnį https://www.vkhk.ee/et/uudised/erasmus-ka2-koostooprojekti-digivet-projektikohtumine-kaunases