Aplinkos ministerijos kartu su Aplinkos apsaugos agentūra parengtas lankstinukas, skirtas supažindinti mokinius su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP – angl. Classification, Labelling and Packaging) piktogramomis.

aplinkos-ministerijos_lankstinukas