KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS DARBO UŽMOKESTIS 2018-12-31

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eurais)
Vadovas (direktorius) 1 1576,75
Vadovo pavaduotojai 2 1325,00
Skyrių, sektorių ir kitų padalinių vedėjai 11 790,31
Specialistai 20 564,98
Kvalifikuoti darbuotojai 36 448,80
Darbininkai 40 430,89
Mokytojai 59 1004,00