DAUGIAU TAISYKLIŲ IR TVARKŲ – DOKUMENTŲ APLANKAS


MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS


KITOS DARBO SU MOKINIAIS TVARKOS


PASLAUGŲ SUTEIKIMO TVARKOS


NUOSTATAI

Kitos tvarkos:


  • Dėl mokymo centro skyrių pavadinimo pakeitimo (nuo 2014-03-21) čia…
  • Skelbimas dėl Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centro reorganizavimo  čia…
  • Viešosios įstaigos Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centro reorganizavimo sąlygos čia…
  • Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimas dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centrą 2012 m. balandžio 25 d. Nr. 464 čia…
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. V-633 „Dėl biudžetinės įstaigos Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro pertvarkymo“ čia…