Maisto technologijų ir prekybos skyrius – tai buvusi Kauno maisto pramonės mokykla

Mokykla savo veiklą pradėjo 1973 metų rugsėjo 1 d., vadinosi Kauno miesto 48-ji profesinė technikos mokykla. Jos steigėjas – tuometinis Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komitetas.

Teritoriniu atžvilgiu ji yra buvusio Pažaislio valsčiaus Girstupio kaimo teritorijoje.

Mokykla įkurta tuometinės Lietuvos maisto pramonės ministerijos iniciatyva, kuri rūpinosi didžiaisiais Respublikos, ypač Kauno miesto maisto pramonės gigantais: duonos, pieno, mėsos kombinatais, konditerijos, konservų fabrikais, alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos įmonėmis. Mokykla tapo stambių gamyklų ir įmonių darbininkų rezervo šaltiniu. Pagrindine bazine įmone buvo Kauno duonos gamybinis susivienijimas, kuris inicijavo mokyklos bendrabučio V.Krėvės pr. 98 statybą. Mokyklos  bendrabutis buvo pastatytas anksčiau nei mokykla – 1972 m.

Visiškas  mokyklos pastato statybinių darbų užbaigimas ir perdavimas įvyko 1974 metų vasario 16-ją dieną. Šią dieną statybininkai perdavė tuometinei mokyklos direktorei Janinai Šileikienei simbolinį mokyklos raktą.

Nuo 1974 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo ruošti darbininkus teikdama jiems ir vidurinį išsilavinimą ir  todėl pervadinta į  Kauno miesto 48-ąją vidurinę profesinę technikos mokyklą.

Pirmaisiais mokslo metais mokykloje būsimieji maistininkai mokėsi tik teorijos dalykų. Tai lėmė materialinės bazės struktūra ir erdvės. Mokomąją ir gamybinę praktiką mokiniai atlikdavo bazinėse įmonėse.

1977 m. mokyklai suteiktas Rapolo Čarno vardas, ji pavadinta  Kauno Rapolo Čarno vidurine miesto profesine technikos mokykla.

1987 m. mokyklos steigėjo teises perėmė Lietuvos valstybinis agropramoninis komitetas, vėliau – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, dar vėliau – Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerija, nuo 1997 m. –  vėl  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.  2000 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu mokyklos steigėjo funkcijos perduotos LR švietimo ir mokslo ministerijai. Mokykla pavaldi jai iki dabar.

1989 m. Kauno Rapolo Čarno vidurinė miesto profesinė technikos mokykla tuometinės Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 1989-11-15 įsakymu Nr. 36 pertvarkyta į  Kauno maisto pramonės mokyklą.  Likviduotas mokykloje veikęs Rapolo Čarno muziejus, jo eksponatai perduoti Kauno Vytauto Didžiojo Karo muziejui.

1996 m. pasirašyta pirmoji bendradarbiavimo sutartis su Norvegijos Sandefjord‘o  miesto Videregående profesine mokykla. Vėliau užmegzti tarptautiniai ryšiai su Vokietijos Lipės apskrities Felix-Fechenbach profesine kolegija, Suomijos Kuopio Pohjois-savo vocational institute tourism and catering, Čekijos Ostravos miesto  SOU společného stravování a OU,  Rygos BO Valsts SIA ,,Rigas pārtikas ražotāju vidusskola” ir kitais.

Tik 9-ojo dešimtmečio pabaigoje mokykla pradėjo iš esmės keistis: vieną po kitos įkurtos maisto ruošimo, duonos kepimo-konditerijos, mėsos perdirbimo laboratorijos, mokomoji kavinė, informacijos technologijų kabinetai, biblioteka-informacijos centras, atnaujinti teorijos kabinetai, bendrabutis.

Nuo  2001 m. mokykla yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narė, nuo 2004 m. – Lietuvos  inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacijos narė.

Nuo 2001 m.   mokykloje  organizuojamas suaugusiųjų profesinis mokymas.

2002 m. pradėti rengti gyvenimui ir darbui specialiųjų poreikių mokinius.

2004 m. pirmą kartą mokyklos istorijoje  profesijos mokytoja ekspertė Marytė Petkevičienė tapo Lietuvos Respublikos  Metų  Mokytoja.

2007 m. akredituota vidurinio ugdymo programa ir mokykloje įsteigtas gimnazijos skyrius.

2011 m. prie Kauno maisto pramonės mokyklos prijungta Kauno prekybos ir verslo mokykla. Įsteigtas KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS.

2012 m. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras tapo viešąja įstaiga.

2012 m. prie Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro prijungtas VšĮ Dainavos darbo rinkos mokymo centras.

Mokyklos vadovai:

  • Janina Šileikienė  – 1973-1978 m.;
  • Mykolas Račkauskas – 1978-1993 m.;
  • Alvydas Pranas Grevas – nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. iki dabar.