Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas
(+370 37) 45 64 15
birute.sveikatiene@mpcentras.lt

Apie skyrių

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją bei 9-10 klasių (I-II gimnazijos klasės) mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą.

9 ir 10 klasių mokiniai mokosi pagal bendrąją pagrindinio ugdymo programą, taip pat susipažįsta su specialybėmis per technologijų sritis atitinkančias profesinio mokymo dalykų pamokas ( Turizmo organizavimo pagrindai, Maisto ruošimo pagrindai, Duonos ir pyrago gamybos pagrindai, Mėsos produktų gamybos pagrindai).

Baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, mokiniai gali tęsti mokymąsi mūsų mokymo centre arba pasirinkti kitą ugdymo įstaigą.

Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių (I-II kurso) mokiniai mokosi:

 • vidurinio ugdymo programos dalykų :lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, chemijos/ biologijos, istorijos/ geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), bendrosios kūno kultūros, etikos, tikybos;
 • konditerio, padavėjo ir barmeno, virėjo, maisto pramonės darbuotojo, svečių aptarnavimo darbuotojo, elektroninės prekybos agento, kelionių agento programų su viduriniu išsilavinimu mokiniai 11-12 klasėje mokosi ir profesijos dalykų, kurie yra sudėtinė mokymosi programų dalis (modulinės programos);
 • pasirenkamųjų profesijos mokymo arba bendrojo ugdymo dalykų/ modulių, pvz. „Kultūrinis turizmas”, „Istorija gyvai“, kt.
 • 12 klasėje siūlomi pagalbos moduliai mokiniams, planuojantiems laikyti valstybinius egzaminus.

Mokiniai gali dalyvauti plačioje neformaliojo ugdymo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos, kt.

Kiekvienais metais dalis mokinių išvyksta į tarptautinius projektus (Vokietija, Norvegija, Danija, Prancūzija, Latvija, Ispanija, kt.) gilinti profesinių gebėjimų, pažinti svečią šalį, tobulinti šnekamąją užsienio kalbą.

II kurso (12 klasės) pabaigoje mokiniai, išlaikę mokyklinius/ valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų (modulinės programos), praktinių įgūdžių įgyja įvairiose Kauno miesto, Respublikos arba užsienio šalių maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse, viešbučiuose, prekybos įmonėse, išlaiko asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, įgyja specialybės diplomą.

Mokymasis mūsų centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kuriems akademinė gimnazijos arba vidurinės mokyklos  programa pernelyg sunki arba tie, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę. Sėkmingai išlaikius brandos egzaminus, mokslus galima toliau tęsti mūsų mokymo centre arba pasirinkti tikslines studijas kolegijose, aukštosiose mokyklose.

Mokymasis mūsų ugdymo įstaigos gimnazijos skyriuje- pats patikimiausias kelias į saugią savarankišką jauno žmogaus ateitį. Laukiame jūsų mūsų mokymo centre.

Gimnazijos skyriaus vedėja
Birutė Sveikatienė

Klauskite

  Jūsų Vardas (privaloma)

  Jūsų Elektroninio pašto adresas (privaloma)

  Tema

  Jūsų Pranešimas

  Jei Jūs ne robotas, tai tikrai įrašysite reikiamą skaičių