Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų  2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“:

Sektoriniai praktinio mokymo centrai

Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras 

D.Poškos g. 23, Kaunas,

(+370 37) 24 92 16

Maisto pramonės (mėsos ir duonos konditerijos) sektorinis praktinio mokymo centras

Taikos pr. 133, Kaunas,

(+370 37) 45 64 15