2018 m. padėkos raštais už gerą darbą paskatinti 17 darbuotojų.
2018 m. padėkos raštais už gerą mokymąsi paskatinti 75 mokiniai.
2017 m. padėkos raštais už gerą darbą paskatinti 9 darbuotojai.