KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITIES ANTIKORUPCINĖ ANALIZĖ IR VERTINIMAS (Motyvuota išvada)

Rekomendacijos pirkimams

KORUPCIJOS PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO ATASKAITA 2019-2020 m.

KORUPCIJOS PROGRAMA IR KORUPCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2023 m. 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020–2023 m.

V-50 Del KMPPMC korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano 2020-2021 m.

V-78 Del KMPPMC kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019-2020 priemonių plano įvykdymo ataskaitos tvirtinimo 2021.04.19

V-311 Dėl darbuotojų pareigybių sąrašo, dėl kurių priimti į pareigas teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai 2021.12.07

 

TEISINĖ INFORMACIJA

Korupcijos prevencijos įstatymo nauja redakcija (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/453943b0e46611eb9f09e7df20500045), kuri įsigalioja nuo 2022-01-01.

Centro direktoriaus 2021 m. rugpjiūčio 31 d. įsakymas Nr. V-183 paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą centre Jolita Rickevičienė
el. p. viesumas@mpcentras.lt

INFORMUOKITE APIE KORUPCIJĄ:

Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

Specialių tyrimų tarnybos rekomenduojama pranešti apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 arba forma,  kurią galima pateikti el. paštu pranesk@stt.lt

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre galima pateikti: el. p.   viesumas@mpcentras.lt