KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)
ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Komisijos pirmininkas – Tomas Sabaliauskas, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius.

Nariai:

  • Gailutė Adomonienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos mokytoja metodininkė;
  • Antanas Drungilas, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnysis specialistas;
  • Daina Lasienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė;
  • Kristina Krikštolaitienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja metodininkė;
  • Rasa Virginija Venterienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja ekspertė;
  • Birutė Sveikatienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Jolanta Valaitienė, UAB “Bijola” direktorė.