Gruodžio 14 d.(ketvirtadienį) 13.40 MTP skyriuje, 322 kabinete vyks
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdis
Darbotvarkė:
1. Pagalbos modulių (11 kl.) veiksmingumas mokinio sėkmei (prašyčiau pasisakyti mokytojas/us, kurie veda pagalbos modulių pamokas 11-os kl. mokiniams).
2. Psichologės pagalbos mokinio sėkmei veiksmingumas (K.Navickienė)
3. Specialiosios pedagogės pagalbos būdai mokiniui (L.Kalinauskienė)
4. Mokinių apklausos apie pagalbos modulių veiksmingumą duomenys.
5. Ką mūsų mokiniai sako apie mokytojus? (Mokinių apklausos rezultatai).
6. Stebėtų pamokų aptarimas.
7. Kiti klausimai.

Metodinės grupės pirmininkė Birutė Sveikatienė