Rugsėjo 29 d.(ketvirtadienį) 13.50 val. Maisto technologijų ir prekybos skyriaus 322 kab. vyks Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdis 

Darbotvarkė:

  1. Metodinės grupės veiklos 2015-2016 m.m. ataskaita, 2016-2017 m.m. veiklos programos aptarimas, metodinės grupės pirmininko rinkimai.- B.Sveikatienė
  2. 9 kl. ir 11 klasės mokinių diagnostinių darbų rezultatų aptarimas, pedagoginės –psichologinės pagalbos poreikis, būdai.- dalykų mokytojai.
  3. Mokinio individualios mokymosi pažangos stebėjimo krypčių ir siekiamo veiksmingumo aptarimas,- B.Sveikatienė
  4. Naujos pagrindinio ugdymo lietuvių k.ir literatūros programos planavimas, mokomųjų resursų aptarimas,-G.Narkevičiūtė
  5. Atnaujintos etikos programos 11-12 klasei aptarimas, modulių integracija,- G.Narkevičiūtė, E.Kontrimienė
  6. Pasiruošimas respublikos profesinio mokymo įstaigų projektui „Lietuvos etninės kultūros ir kulinarijos paveldo išsaugojimas“,- I.Vainienė
  7. Mokinių aprūpinimas vadovėliais, kitomis mokymo(si) priemonėmis, paraiškų įsigyti vadovėlius aptarimas.
  8. kiti klausimai.

Metodinės grupės pirmininkė B.Sveikatienė