Lietingą spalio 24 dieną bendrabutiečiai nepabūgo nuvykti į IX fortą. Istorijos mokytojas K.Kasparas ir mokytoja M.Maglionok lydėjo mokinius į vieną didžiausių Kauno tvirtovės fortų, kuris pastatytas 1901–1913 m. Nuo 1924 m. fortas buvo naudojamas kaip Kauno miesto sunkiųjų darbų kalėjimas. SSRS okupacijos metais (1940–1941 m.) fortą laikinai naudojo NKVD, politiniams kaliniams laikyti juos vežant pakeliui į Sibiro gulago stovyklas.

Nacistinės Vokietijos okupacijos metu fortas buvo naudojamas kaip masinio žmonių naikinimo vieta – nuo 1941 m. spalio mėn. čia vykdytos žudynės. Nuo to laiko Devintasis fortas dar žinomas kaip „mirties fortas“. Šiuo metu tai muziejus.  Fašizmo aukoms 1984 m. pastatytas paminklas (skulpt. Alfonsas Ambraziūnas, architektai G. Baravykas ir V. Vielius, dailininkas K. Morkūnas). Monumento aukštis sudaro 32 metrus. Masinių žudynių vietoje auga žolė, ten pat yra paminklas, ant kurio keliomis kalbomis parašyta: Vieta, kur naciai ir jų pagalbininkai nužudė daugiau kaip 30000 žydų iš Lietuvos ir kitų pasaulio valstybių.
fortas