Dar pilni įspūdžių iš projekto „Lietuvos kulinarijos ir etninio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas“, skirto Regionų metams, varžytuvių. Jos vyko Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centre lapkričio 4 dieną, trečiadienį.

Šįkart pasirinkome Aukštaitijos regioną.(2 kartus iš eilės dalyvavome Dzūkijos regiono varžytuvėse).

Varžytuvių programa-sudėtinga: pirmoji dalis-vieno senovės vestuvių epizodo vaidinimas, antroji- kulinarijos paveldo konkursas (pristatyti pasirinktos vestuvių dalies stalo valgius) aukštaičių tarme, trečioji- etnokultūros žinių konkursas (iš kulinarijos, tautinio, etninio paveldo sričių).

Blogiausia yra tai, kad visose trijose dalyse turi dalyvauti tie patys šeši komandos nariai. Mes gerbiame lietuviškos šeimos  ir vestuvių tradicijas, mums reikėjo 2+2+2+2….Turėjome atsisakyti jaunosios tėvo personažo, nes programoje turėjo dalyvauti tik 6 žmonės. Dalyvavome septyniese, tai jau neatitiko varžytuvių nuostatų…..

Puikiai suvaidinome jaunojo ir jo pulko atvykimą ankstyvą rytą pas jaunąją mergelę ir   jaunosios išleistuvių epizodą. Verkė, oi gailiai verkė jaunoji, atsisveikindama su jaunyste ir motule….

Šauniai scenoje pasirodė visi komandos nariai: jaunoji- K15N/1 gr. Mokinė Justina Kundrotaitė, jaunasis-K/13 gr. mokinys Povilas Šimkus, motina-K/14 gr. mok. Liveta Laukaitytė, jaunosios sesuo- Akvilė Šileikytė, K-13 gr. mok., piršlys- Paulius Liegus, MP-15 gr. mok., pabrolys-Gabrielius Merkeliūnas,  9 kl.mok.,  pamergė- Simona Apinytė, 9 kl. mok.

Visa salė plojo nuo pat pradžios iki pabaigos, programos „vinis“-tinkamai parinktos vestuvinės dainos ir šokiai, ypač visus graudino jaunoji…..Jaunikis buvo tikras vyras, pabučiavo motinai ranką atsisveikinant, piršlys raitė liežuvį kaip reikiant….Pamergė su motina  buvo labai jau liūdnos, išleisdamos savo seselę ir dukrą į svečią šeimą.

Etnokultūros žinių konkurse taip pat mūsų mokiniai parodė neblogas žinias, neatsakė tik į 3 klausimus, pasirinkto  vestuvių epizodo patiekalai taip pat buvo gražiai pristatyti, gal tik trūko etnografinio kolorito…

Mokytoja S.Česnulevičienė su mokiniais iškepė plikytą  ragaišį, ruginę duoną, o mokytoja G. Ciukšienė-lietuvišką girą. (Paaiškėjo, kad gira- „ponų išmislas“). Jie ir puikavosi ant mūsų komandos stalo. Gražiai, kaip šie tradiciniai gaminiai kepami, papasakojo Justina, Akvilė, Simona.

Labai džiugu, kad Justina ir Akvilė nepamiršo savo gimtosios tarmės, abi kilusios iš Rytų Aukštaitijos.

Dalyvavo 7  Lietuvos profesinio mokymo įstaigų komandos: Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centras, Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Ukmergės  technologijų ir verslo mokykla, Švenčionių  profesinio rengimo centras, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius, Zarasų žemės ūkio mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Pirmoji vieta buvo pripažinta Švenčionių  profesinio rengimo centro komandai, antroji- Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus komandai.

Respublikinėse varžytuvėse   Aukštaitijos regioną atstovaus   šio regiono vidurio  mokymo įstaigos, ir tai teisinga.

Džiaugiamės  trečiąja  vieta, nes kai kurie mokiniai niekad scenoje nebuvę, aukštaičių tarme tik dvi merginos šneka, o varžytuvių pagrindas- tarmiškumas, regiono koloritas.

Svarbu ir tai, kad mokiniai širdimi prisilietė prie senųjų lietuvių vestuvių tradicijų, pamatė, kokios jos prasmingos ir gražios.

Niekieno neprašyta  per pertraukas visus varžytuvių dalyvius  į ratelį subūrė ir trankių liaudies šokių  mokė mūsų vadovė Virginija Stundžėnienė , nes ilgu buvo laukti komisijos verdikto.

Prieš akis- Etninės kultūros savaitės renginys-Duonos pagerbimo šventė (lapkričio 12 d.), tėvų susirinkimas, taigi turėsime ką parodyti ir mokymo centro bendruomenei, ir svečiams.

Birutė Sveikatienė, gimnazijos skyriaus vedėja