Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis imtinai:  

  AtostogosPrasidedaBaigiasi
Rudens atostogos (netaikoma profesinio mokymo programos mokiniams, išskyrus specialiųjų ugdymo poreikių mokinius)2020 m. spalio 26 d.2020 m. spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2020 m. gruodžio 23 d.2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos(netaikoma profesinio mokymo programos mokiniams, išskyrus specialiųjų ugdymo poreikių mokinius)2021 m. vasario 15 d.2020 m. vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos(netaikoma profesinio mokymo programos mokiniams, išskyrus specialiųjų ugdymo poreikių mokinius)2021 m. balandžio 6  d.2020 m. balandžio 9 d.