Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis imtinai:  

Atostogos Prasideda Baigiasi 
Rudens atostogos (netaikoma profesinio mokymo programos mokiniams, išskyrus specialiųjų ugdymo poreikių mokinius) 2019 m. spalio 28 d.   2019 m. spalio 31 d. 
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d.  2020 m. sausio 3 d. 
Žiemos atostogos (netaikoma profesinio mokymo programos mokiniams, išskyrus specialiųjų ugdymo poreikių mokinius) 2020 m. vasario 17 d.  2020 m. vasario 21 d. 
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d. 2020 m. kovo 27d. 

Daugiau informacijos pateikta dokumente 2019-2020 MOKSLO METAIS VYKDOMŲ MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO  PLANAS  (čia …)

LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo V-929 pakeitimai dėl mokymo proceso metu skiriamų atostogų