Mūsų mokymo centro viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Sonata Andriuškevičienė pristato straipsnį „Ar institucinė inovacija reiškia naujus vadybos metodus? Transformacinė lyderystė ir darbuotojų įgalinimas profesinio švietimo įstaigose”, kuris paskelbtas KTU žurnale Public Policy And Administration. Šiame žurnale skelbiami straipsniai, analizuojantys viešosios politikos ir administravimo teorines ir praktines problemas.

Pristatomame straipsnyje yra nagrinėjama sektorinių praktinio mokymo centrų (SPMC) kūrimas ir valdymas. Tyrimas, atskleidė, kad dauguma darbuotojų vadovų vadovavimą vertina kaip administracinį-komandinį, darbuotojams nesuteikiamas didesnis savarankiškumas, jie mažai įtraukiami į sprendimų priėmimo procesus.

Straipsnio pdf failas