Tokį probleminį klausimą pateikė VVM skyriaus mokinys Rokas Galvonas respublikinės mokslinės-praktinės etikos ir filosofijos konferencijos „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje“ dalyviams. Konferencijoje dalyvavo gimnazijų mokiniai ir mokytojai iš visos Lietuvos, VDU mokslininkai-filosofai, ŠMM atstovai. Rokas, vienintelis iš profesinių mokyklų, skaitė pranešimą „Profesijos pasirinkimas – svarbus žingsnis lemiant savo ateitį“, kuriame pateikė savo, kaip individualybės, nelengvą kelią į verslo pasaulį, pasiekimus konkursuose ir dabinėje veikloje, ateities planus. Pranešimas sukėlė didelį susidomėjimą, nes labai išsiskyrė filosofinių traktatų fone. Rokas mielai atsakinėjo į klausimus, pabrėžė savo pasitenkinimą mokantis profesinio mokymo centre, kuris suteikia daug galimybių realizuojant savo svajones. Pranešėjai ir juos rengę mokytojai buvo apdovanoti Kauno Švietimo skyriaus padėkos raštais.

Etikos mokytoja Egidija Kontrim  ienė