Šių metų lapkričio 27 d. mūsų centre vyko apskaitininkų kasininkų ir pardavėjų konkursas – integruota pamoka. Šio konkurso –pamokos tikslas-  įtvirtinti apskaitos ir pardavimo modulių žinias: apskaitos informacinės sistemos formavimas ir apskaitos registrų pildymas; buhalterinės apskaitos verslo valdymo programos; elektroniniai kasos aparatai; kasos operacijos.

Konkurse – pamokoje dalyvavo apskaitininkų kasininkų AK19M, AK19T ir suaugusiųjų darbo rinkos apskaitininkų ir pardavėjų grupių mokiniai. Konkurso užduotis  ruošė profesijos mokytojos Daiva Sinkevičienė ir Jolita Rickevičienė.

Vertinimo komisijoje dalyvavo profesijos mokytoja Laura Galvanauskienė ir mokytoja Milda Putrimienė.

Renginio metu mokiniai atliko šias užduotis: pildė PVM sąskaitą faktūrą, atlyginimų žiniaraštį. Vėliau atliko prekių pasirinkimo pagal kategorijas užduotį, aptarnavo pirkėjus maisto ir ne maisto prekių parduotuvėje, sprendė probleminės situacijos  užduotį, susijusią su prekės keitimu, gąžinimu, pirkėjo konsultavimu.

Komisija įvertino kiekvieną užduotį ir susumavus rezultatus išrinko 4 geriausiai užduotis atlikusias ir aktyviausiai dalyvavusias mokines:  Viktorija Maliavskaja, Jolita Strašunskaitė (apskaitininkų kasininkų gr.) ir Regina Kazakienė, Daiva Jonaitienė (pardavėjų gr.)Akimirkos iš renginio….

AP pamoka