Siekiant ugdyti verslumą, mūsų mokymo centre  jau 15-ti metai veikia verslumo ugdymo būrelis.

Jo tikslas – parengti moksleivius taip, kad jie per praktinę veiklą įgytų žinių bei įgūdžių, reikalingų pradėti verslą, ir prisitaikytų prie nuolat kintančios aplinkos.

Būrelio metu mokiniai, pritaikydami savo teorines žinias, įgytas verslumo ir profesijos pamokų bei praktikos metu, bei  vadovaujantis Lietuvos Junior Achievement programa,  jau 15 metai kuria mokinių jaunąją bendrovę-  trumpalaikę AB.

Valdydami ją pagal bendrovės veiklos įstatus, moksleiviai įgyja verslo organizavimo įgūdžių. Jie mokosi tirti rinką, pardavinėti akcijas bei sukaupti pradinį kapitalą, kuria reklaminius siužetus, gamina bei realizuoja savo gaminius ir mokosi tvarkyti bendrovės veiklos apskaitą, panaudodami  apskaitos dokumentus, rengia ataskaitas.

Moksleiviai susipažįsta su visais bendrovės veiklos etapais tikrovėje.

Ir šių metų verslumo ugdymo būrelio nariai spalio mėn. įkūrė bendrovę „AGAVA“.

Mokiniai sukūrė bendrovės struktūrą: atsižvelgdami į savo turimas žinias, gebėjimus bei asmenines savybes išrinko prezidentą, pavaduotoją, sekretorę, darbuotoją , atsakingą už reklamą, dizainerę, gamybos vadovą, gamybos specialistą, pardavimų vadovą, pardavėjus, finansininkę. Už savo pasiekimus kiekvienas MJB narys gaus atlygį, be to už geriau atliktą darbą gali pakilti pareigose.

Sukurtas bendrovės ženklas ir plakatas, facebook paskyra, lydintys visu jos veiklos laikotarpiu.

Bendrovės veikla prasidėjo pagal visas taisykles: sumokėtas steigiamasis mokestis LJA fondui, gautas  leidimas veikti.

Pradinį kapitalą moksleiviai sukaupė parduodami akcijas. Mokiniai gavo centro direktoriaus pritarimą naudotis maisto ruošimo bei konditerijos laboratorijomis ir gaminti produkciją.

Bendrovės veiklos metu mokiniai mokosi vesti bei organizuoti susirinkimus.

Bendrovės reklamos specialistai sukūrė lipdukus gaminiams su mokyklos, gamintojo ir bendrovės pavadinimu bei ženklu.

Pasitelkdami profesines žinias įgytas konditerijos technologijos dalyko pamokų bei praktinio mokymo metu, mokiniai atlieka žaliavų skaičiavimą kepiniams, apskaičiuoja pardavimo kainas, numato pelną.

Įmonė ,, Agava“ gamina įvairius konditerinius gaminius. Gamyboje naudoja aukštos kokybės žaliavas, vadovaujasi tiksliomis receptūromis bei sveikos gyvensenos rekomendacijomis. Bendrovės  gamybininkai konsultuojasi su konditerijos mokytoja eksperte Rasa Venteriene.

Prieš Kalėdas moksleiviai vykdė Kalėdinių užsakymų priėmimą ir realizavimą.

Visu bendrovės veiklos laikotarpiu finansininkės veda buhalterinę apskaitą.

Spalio mėnesį mūsų  centro mokinių jaunoji bendrovė „Agava“ dalyvavo metodiniame integruotame verslo kalbos ir ekonomikos renginyje „Verslo idėjų generavimas“. MJB „Agava“  gavo „Lietuviškiausios idėjos“ pripažinimą.

Lapkričio mėnesį dalyvavome Jaunųjų bendrovių STARTUOLIŲ konkurse – mugėje, skirtoje Tarptautinei verslumo savaitei paminėti, gavome diplomą „Už geriausią komandinį darbą“. Renginys vyko VDU.

Agava 2020

Prieš Kalėdas MJB „Agava“ LJA buvo atrinkta ir dalyvavo Jaunųjų bendrovių Kalėdinėje eXpo 2019, Vilniaus Rotušėje. Komisijai labai patiko „Agavos“ stendas. Komisija skatino nesustoti, generuoti ir įgyvendinti turimas idėjas, bei maksimaliai išnaudoti turimas galimybes, tobulėti ir ateityje išsiplėsti ne tik į MJB, bet ir kurti savą verslą.

„Mūsų misija – skatinti Lietuvos žmones gamybai rinktis tik lietuviškus produktus, taip nors lašelį kilstelėti Lietuvos ekonomiką ir pagerinti lietuvių ,o svarbiausia, jaunimo, jaunų šeimų gyvenimo lygį, taip pat, – organizuoti įmonę kaip realiame gyvenime, įgyti patirties versle, verslumo, drąsos, pasitikėjimo savimi, mokytis bendravimo, bendradarbiavimo. Skatinti jaunimą  kurti savo kepyklėles, kuriose skubantys į darbą lietuviai norės ir gebės stabtelėti penkioms minutėms rytiniam puodeliui kavos su ypatingu pyragėliu ar bandele, ar pateikti užsakymą ir po darbo atsiimti kvapnų, šviežią ir sveikuolišką gaminį.

Vizija – prisitaikyti ir patenkinti rinkos poreikius mokymo centro bendruomenę bei išorės klientus. Gaminti gaminius tik vadovaujantis sveikos gyvensenos  rekomendacijomis bei kurti unikalius, kokybiškus gaminius panaudojant savo kūrybiškumą bei profesines žinias; sąžiningai apskaityti pirkimus ir pardavimus, siekti būti žinomiems ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų….“- tai apie savo veiklą mąsto  Asta ir Gabrielė- komandos narės.

Bendrovės veiklos pabaigoje parengs ataskaitą MJB akcininkams , išmokės dividendus, paruoš ataskaitos LJA fondui – balansą ir pajamų ataskaitą, bendrovės veiklos pristatymą.

Verslumo ugdymo būrelio vadovė profesijos mokytoja metodininkė Jolita Rickevičienė

Jolita Rickevičienė ekonomikos ir apskaitos mokytoja metodininkė