Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas

3 metai, kartu suteikiant vidurinį išsilavinimą baigusiems 10 klasių
Maisto technologijų ir prekybos skyrius (kontaktai)


Mokymo programa skirta rengti prekybos įmonių vadybininko padėjėjus, gebančius padėti formuoti ir valdyti prekių asortimentą, vykdyti prekybą ir dirbti prekybos įrengimais, vesti pirkimo ir pardavimo apskaitą prekybos įmonėje.

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjas padeda tirti rinką, vartotojų poreikius, numato teikiamas paslaugas, ieško rinkos įmonės produkcijai realizuoti, dirba mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse, pramonės įmonių prekybiniuose padaliniuose, padeda sudaryti įmonės verslo planą, kurti prekybos įmonę, nustatyti jos organizacinę struktūrą. Padeda užmegzti ryšius tarp pirkėjų ir prekių produkcijos ir paslaugų pardavėjų, sudaryti sutartis, vykdyti elektroninę prekybą, tvarkyti įmonės veiklos bei finansų apskaitą, prognozuoti veiklos plėtotę. Padeda atlikti prekių ir materialinių vertybių patikrinimą, prognozuoti ir apskaičiuoti įmonės pelną. Dirba elektroniniu kasos aparatu, kompiuteriu ir kita biuro technika. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo tikslas – padėti organizuoti darbo procesą prekybos įmonėje.

Siekiant šių tikslų būsimieji prekybos įmonių vadybininko padėjėjai teorinių užsiėmimų metu mokomi:

 • Darbo organizavimo prekybos įmonėje
 • Prekių mokslo
 • Apskaitos
 • Marketingo
 • Vadybos
 • Darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų, civilinės saugos
 • Ekonomikos ir verslo pagrindų
 • Prekybos įrengimų
 • Verslo etikos ir psichologijos
 • Teisės pagrindų
 • Informacinių technologijų
 • atlieka baigiamąją praktiką

Prekybos įmonių vadybininko padėjėjui svarbios šios asmeninės savybės: loginis

mąstymas, pareigingumas, darbštumas, darbo drausmė, kūrybiškumas.

Praktinis mokymas vyksta gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse. 

Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimu. Baigusiajam suteikiama prekybos įmonių vadybininko padėjėjo kvalifikacija.

Baigus prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.


 

PROFESIJOS MOKYMAS