Viešbučio darbuotojas (svečių aptarnavimas)

1,5 metai baigusiems 12 klasių
3 metai, kartu suteikiant vidurinį išsilavinimą baigusiems 10 klasių
Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius (kontaktai)


Mokymo programa skirta rengti viešbučio darbuotojus, gebančius  apgyvendinti svečius, parengti ir prižiūrėti kambarius,  paruošti nesudėtingus patiekalus ir patiekti juos svečiams, organizuoti ir paruošti patalpas renginiams, suteikti informaciją, bendrauti su svečiais valstybine ir užsienio kalbomis,  naudotis informacinėmis ir kitomis darbo technologijomis, tvarkyti apskaitą ir dokumentus;.

Siekiant šių tikslų būsimieji viešbučio darbuotojai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi:

 • Aptarnavimo organizavimas, patiekalų patiekimas
 • Viešbučių ūkis ir kambarių priežiūra
 • Kulinarija, maisto paruošimas
 • Viešbučio ir maitinimo įmonių įrengimai
 • Turizmo sistemos pagrindai,  kultūriniai ištekliai
 • Ekonomika, apskaita
 • Profesinė etika ir psichologija
 • Teisės pagrindai
 • Darbuotojų sauga ir sveikata
 • Specialybės užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų)
 • Informacinės technologijos
 • Baigiamoji praktika

Praktinis mokymas vyksta geriausiuose Lietuvos ir užsienio viešbučiuose.  Jo metu  tobulinami paslaugų teikimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu.

Baigusiajam suteikiama viešbučio darbuotojo  kvalifikacija.

Baigus viešbučio darbuotojo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo viešbučių administravimo studijų krypties programas.

Viešbučio darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą (1,5 metų) ir turintiems pagrindinį išsilavinimą (3 metai suteikiant vidurinį išsilavinimą).


 

PROFESIJOS MOKYMAS