Padavėjas barmenas

1,5 metai baigusiems 12 klasių
3 metai, kartu suteikiant vidurinį išsilavinimą baigusiems 10 klasių
Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius (kontaktai)


Mokymo programa skirta rengti padavėjus barmenus, gebančius aptarnauti svečius restorano prekybos salėje ir bare; gebančius gaminti nesudėtingus patiekalus, maišytus gėrimus; gebančius aptarnauti svečius pobūvių, priėmimų įvairių švenčių progomis, konferencijų dalyvius bei viešbučių gyventojus.

Siekiant šių tikslų būsimieji padavėjai barmenai teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi:

 • Lankytojų aptarnavimo įvado;
 • Stalų serviravimo, valgių ir gėrimų patiekimo, pobūvių organizavimo ir specialaus aptarnavimo;
 • Aptarnavimo bare, gėrimų ir kokteilių paruošimo;
 • Kulinarijos, maisto prekių mokslo;
 • profesinės etikos ir psichologijos, estetikos;
 • prekybos įrengimų;
 • teisės pagrindų;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos;
 • informacinių technologijų;
 • užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba rusų);
 • ekonomikos ir verslo pagrindų, apskaitos;
 • lietuvių kalbos ir kultūros;
 • kūno kultūros;
 • atlieka baigiamąją praktiką.

Baigusieji 10 klasių ir besimokantys pagal padavėjo barmeno programą gali pasirinkti naują mokymosi modulį – barista (kavos ruošimo meistras).

Svarbiausios asmeninės savybės: bendravimas, užsienio kalbos mokėjimas, informacinių technologijų naudojimas, dėmesingumas svečiui, pareigingumas, matematinis raštingumas.

Praktinis mokymas geriausiuose Lietuvos ir užsienio viešbučiuose, restoranuose ar kavinėse.  Jo metu įtvirtinami ir tobulinami aptarnavimo ir bendravimo įgūdžiai.

Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimu.

Baigusiajam suteikiama padavėjo barmeno kvalifikacija.

Baigus padavėjo barmeno  mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo visuomeninio maitinimo studijų krypties programas.


 

PROFESIJOS MOKYMAS