Maisto pramonės darbuotojas

1 metai baigusiems 12 klasių
2+1 metai (baigus 10 klasių, mokantis vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas)

Maisto technologijų ir prekybos skyrius (kontaktai)


 

Maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Suteikiama kvalifikacija: maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės darbuotojas

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV

Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV

Būtinas minimalus išsilavinimas: -įgytas pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje arba – baigta vidurinio ugdymo programa

 

Programos apimtis kreditais: 60 kreditų

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą maisto pramonės darbuotoją, gebantį dirbti specializuotose maisto (mėsos, pieno, duonos) pramonės įmonėse arba cechuose bei prekybos centrų mėsos, kulinarijos, duonos kepimo bei konditerijos gaminių paruošimo padaliniuose.

Programos paskirtis – sudaryti galimybę įgyti kompetencijas, susijusias su duonos ir pyrago, konditerijos, mėsos ir paukštienos bei pieno produktų gamyba. Šios programos tikslas nėra sudaryti galimybę įgyti kompetencijas, susijusias su visomis maisto pramonės sritimis – programa apsiriboja aktualiomis kompetencijomis, reikalingomis įmonėms, kurios veikia pagrindinėse Lietuvos maisto pramonės srityse.

Įgyjamos kompetencijos

Privalomosios:

 1. Gaminti duonos ir pyrago gaminius.
 2. Gaminti konditerijos gaminius.
 3. Gaminti mėsos ir paukštienos pusgaminius.
 4. Gaminti mėsos ir paukštienos gaminius./li>
 5. Gaminti pieno produktus.

Pasirenkamosios:

 1. Gaminti šakočius.
 2. Gaminti šokolado gaminius.
 3. Gaminti dešras.
 4. Gaminti rūkytus mėsos ir kulinarijos gaminius.

Ugdomos bendrosios kompetencijos:

 1. Bendravimo gimtąja kalba.
 2. Bendravimo užsienio kalba.
 3. Naudojimosi informacinėmis technologijomis.
 4. Mokėjimo mokytis.
 5. Socialinės ir pilietinės atsakomybės.
 6. Iniciatyvumo ir verslumo.
 7. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybingumo.
 8. Raštingumo, pagrindinių matematinių ir gamtos mokslų įgūdžių.
 9. Profesinės etikos ir estetikos suvokimo.

Būsimo darbo ypatumai:

Įgiję kvalifikaciją gali dirbti maisto perdirbimo įmonėse, kurti savo verslą. Maisto pramonės darbuotojas galės įmonėse atlikti technologines operacijas pagal įgytas kompetencijas. Maisto pramonės darbuotojas gamyboje parenka kokybišką žaliavą, naudoja pažangias darbo priemones ir technologijas, saugiai dirba, vadovaudamasis gamybos ir asmens higienos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais, saugiai eksploatuoja maisto pramonės įrenginius. Jis geba nustatyti maisto produktų kokybę jusliniu būdu, naudotis technologine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka taikyti ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias.
 


PROFESIJOS MOKYMAS