Elektroninės prekybos agentas

1 metai baigusiems 12 klasių
Maisto technologijų ir prekybos skyrius (kontaktai)

Būsimieji elektroninės prekybos agentai teoriniuose užsiėmimuose mokomi dirbti su elektroninės prekybos sistema, kaupti, apdoroti ir pateikti informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, teikti informaciją apie prekių įsigijimo ir atsiskaitymo už jas tvarką, sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje, logistikos pagrindų, naudotis informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis, taisyklingai kalbėti lietuvių ir užsienio kalbomis.

Praktinis mokymas vykdomas mokyklos praktinio mokymo klasėse bei elektroninės prekybos įmonėse. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo su elektroninės prekybos sistema įgūdžiai, naudojimosi informacinėmis technologijomis įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, gebėjimas pristatyti prekes ir paslaugas bei kiti gebėjimai.

Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Vykdomas teorinės dalies egzaminas ir praktinės dalies egzaminas.

Asmuo, įgijęs elektroninės prekybos agento kvalifikaciją, turi:

  • gebėti dirbti elektroninės prekybos sistema, surinkti, klasifikuoti bei elektroninėmis priemonėmis teikti klientui informaciją apie parduodamas prekes ir paslaugas, naudotis informacinėmis technologijomis, bendrauti elektroninėje aplinkoje, konsultuoti vartotojus darbo su elektroninės prekybos sistema klausimais, teikti informaciją apie prekių įsigijimo ir atsiskaitymo jas tvarką, sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo bei pardavimo sutartis, išmanyti logistikos pagrindus, dirbti su verslui reikalinga programine įranga, siųsti ir gauti verslo korespondenciją, naudotis elektroninės prekybos teisiniais dokumentais.
  • mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, greitai prisitaikyti prie pokyčių, efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais lietuvių ir užsienio kalbomis, būti paslaugiu, atidžiu ir sąžiningu, valdyti stresines situacijas.

 

Baigusiajam suteikiama elektroninės prekybos agento kvalifikacija.

Baigus elektroninės prekybos agento mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Dėstomi dalykai:

Elektroninės prekybos pagrindai 60 a.val.
Marketingo pagrindai 40 a.val.
Logistikos pagrindai 40 a.val.
Vadybos pagrindai 20 a.val.
Apskaitos pagrindai 40 a.val.
E-įmonės veikla 150 a.val.
Elektroninis duomenų apdorojimas 60 a.val.
Internetinės parduotuvės kūrimas 140 a.val.
Verslo teisė 20 a.val.
Dokumentų valdymas 20 a.val.
Profesinė etika ir bendravimo psichologija 40 a.val.
Specialybės anglų arba vokiečių kalba 60 a.val.
Prekių asortimentas ir kokybė 60 a.val.
Darbuotojų sauga ir sveikata 40 a.val.
Ekonomikos ir verslo pagrindai 60 a.val.
Civilinė sauga 20 a.val.
Estetika 20 a.val.
Lietuvių kalbos kultūra ir specialybės kalba 40 a.val.
Profesijos informacinės technologijos 40 a.val.
Kūno kultūra 50 a.val.

75


 

PROFESIJOS MOKYMAS