“StartUps Promotion”

 

Projekto aprašymas

Projektas, kurio pilnas pavadinimas yra “Profesinių mokyklų mokinių skatinimas imtis naujo verslo Kauno ir Žiemgalos regionuose, pasitelkiant platų spektrą susijusių priemonių” yra įgyvendinamas įstaigų VšĮ “Verslo iniciatyva” (Lietuva) ir “Žiemgalos planavimo regionas” (Latvija).

Projektas finansuojamas per Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą, įgyvendinamą pagal 2007–2013 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. Programą iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas (ERPF).

Projekto metu bus įtraukta daug partnerių tiek iš privataus, tiek iš viešojo sektoriaus. Pagrindinė projekto idėja yra paskatinti jaunus žmones iš profesinių mokyklų pradėti savo verslą ir taip padėti jiems tapti aktyviais visuomenės piliečiais, naujų darbo vietų ir įdarbinimo galimybių kūrėjais. Įgyvendinant projekto tikslus bus sukurta efektyvi verslumo ugdymo sistema, kuri skatins verslininkišką mąstyseną ir sugebėjimus pradėti ir vystyti verslą. Ypač bus akcentuojama Lietuvos ir Latvijos partnerystė.

http://jauni.eu/lt/

StartUps Promotion projekto planas 2012-2013 metais:

  • 1 motyvacinė paskaita  2012 gegužės mėnesį
  • 5 motyvacinės paskaitos 2012 rugsėjo ir spalio mėnesiais
  • 2 simuliaciniai mokymai 2012  lapkritį
  • 2 simuliaciniai mokymai 2012 gruodį
  • 1 mokymų stovykla 2013 vasarį
  • 1 mokymų stovykla 2013 kovą
  • Individualios verslo konsultacijos 2013 kovą – rugpjūtį

Projekto leidinys

Veiklos aprašymas čia…