„Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame mokyme“

Leonardo da Vinči programos projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0870 „Aplinkosauginių vertybių formavimas profesiniame mokyme“, kurį koordinuoja Kėdainių PRC. Kviečiami padavėjo-barmeno, virėjo profesijos mokytojai.

KMPPMCLLP_LTKėdainių PRC

Projekto tikslas: – tobulinti profesiniame mokyme dalyvaujančių specialistų kompetencijas, reikalingas mokinių aplinkosauginių vertybių formavime.

Projekto vizitų metu profesinio mokymo specialistai susipažins su aplinkosaugos materialinių išteklių sunaudojimo profesiniame mokyme mažinimo strategijomis ES šalyse; įvertins partnerių profesinio rengimo ir aplinkosaugos reikalavimų sąveikos sistemos kūrimo patirtį ir įgytas žinias pritaikys savo darbe atnaujinant profesinio mokymo programų (virėjo-padavėjo) turinį;

Mainų vizite dalyvaus paslaugų sektoriaus profesinio mokymo specialistai. Mobilumas padės projekto dalyviams geriau įvertinti profesinių mokymo programų turinį, supažindins su aplinkosaugos ugdymo integravimo į profesinį mokymą patirtimi.

Partneriai: VšĮKelmės profesinio rengimo centras, VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla

 Numatomi projekto rezultatai: atnaujintos profesinio mokymo specialistų bendrosios ir profesinės kompetencijos; atnaujintas  apdailininko, automechniko, logisto-ekspeditoriaus, padavėjo-barmeno, virėjo profesinių mokymo programų profesinių mokymo programų dalykų turinys, įtraukiant materialinių išteklių racionalaus panaudojimo mokymo/si medžiagą; parengti apdailininko, automechniko, padavėjo-barmeno, virėjo, logisto-ekspeditoriaus profesinio mokymo programų informacinis stendas „Atliekų tvarkymo taisyklės“; pravestas informacinis renginys apie projekto metu įgytą patirtį.

Projekto dalyvių atrankos kriterijai:

  • tiesioginė sąsaja su profesinio mokymo organizavimu ir/ar profesinių dalykų dėstymu (apdailininko, automechniko, padavėjo-barmeno,  virėjo, logisto-ekspeditoriaus profesinio mokymo programos);
    • užsienio kalbos (anglų) mokėjimas;
    • sugebėjimas efektyviai dirbti komandoje;
    • dalyvavimas  organizacijos projektinėje ar metodinių grupių veikloje (metodinės medžiagos rengimas ir sklaida, metodiniai pranešimai).

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

Įspūdžiai iš vizito Turkijoje 2013 metų spalio 17 d. – spalio 24 d.