ATESTACIJA

PATVIRTINTA
Visuotinio dalininkų susirinkimo
2018 m. sausio 31 d. protokolu Nr. D-1

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)
ATESTACIJOS KOMISIJOS SUDĖTIS

Komisijos pirmininkas – Alvydas Pranas Grevas, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius.

Nariai:

  • Gailutė Adomonienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro ekonomikos ir verslo pagrindų profesijos mokytoja metodininkė;
  • Antanas Drungilas, Švietimo ir mokslo ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vyresnysis specialistas;
  • Daina Lasienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro anglų kalbos mokytoja metodininkė;
  • Kristina Navickienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro psichologė;
  • Birutė Sveikatienė, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
  • Jolanta Valaitienė, UAB „Bijola“ direktorė.