Projektas „Praktinio mokymo metodikos ES šalių viešbučių ir turizmo mokyklose“

Leonardo da Vinci  mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0914

„Praktinio mokymo metodikos ES šalių viešbučių ir turizmo mokyklose“

VTPVMProjekto teikėjas – Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

 

 

Siunčiantys partneriai:

  • Utenos regioninis profesinio mokymo centras
  • Alantos technologijos ir verslo mokykla
  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Socialiniai partneriai- viešbučiai „Radisson Blu Lietuva“ ir „Holiday Inn Vilnius“

Priimantys partneriai:

Projekto metu 6 KMPPMC virėjų/konditerių/viešbučių darbuotojų/padavėjų-barmenų profesijos mokytojai vyks į 2 savaičių stažuotes Maltoje, Italijoje ir Danijoje.

Numatomi 2 savaičių vizitai:

Projekto tikslas – kelti profesijos mokytojų kvalifikaciją. Stažuočių metu profesijos mokytojai turėtų galimybę susipažinti su užsienio šalių viešbučių ir restorano specialybių profesinio mokymo organizavimu ir įgytų praktinių įgūdžių dirbdami mokyklų praktinio mokymo laboratorijose ir viešbutyje.

Projekto trukmė – 14 mėnesių. Pradžia – 2013-06-01, pabaiga – 2014-07-30.

Planuojami projekto rezultatai:

1.Aukštesnės kvalifikacijos profesijos mokytojai, ruošiantys virėjo, konditerio, padavėjo-barmeno ir viešbučių darbuotojų specialybių mokinius;

2. Remiantis dalyvių patirtimi bus parengta metodinė medžiaga „Technologinių procesų viešbučių ir restoranų sektoriuje praktinis demonstravimas“, skirta profesijos mokytojams ir mokiniams naudotis kulinarijos, konditerijos, aptarnavimo, darbo viešbutyje pamokų ir praktinių užsiėmimų metu.

Projekto sklaida:

1. Projekto viešinimas nuo pat jo vykdymo pradžios mokyklų susirinkimuose mokyklos bendruomenei, skelbimų lentose ir internetiniame tinklalapyje.

2. Dalyvių ataskaitos apie įgytą patirtį mokyklos bendruomenei-metodinių grupių posėdžiuose;

3. Internetiniuose tinklalapiuose bus pateikti projekto rezultatai ir dalyvių įspūdžiai;

4. Po kiekvieno vizito bus parengti stendai apie stažuotės darbinę ir pažintinę veiklą.

5. Praktinis seminaras kitų profesinių ir vidurinių mokyklų mokytojams ir mokiniams.

6. Projekto rezultatų sklaidos renginys VTPVM, kuriame dalyvaus siunčiančių mokyklų mokytojai, kitų panašaus profilio mokyklų atstovai, socialiniai partneriai.

Dalyvių atranka KMPPMC vyks 2013 m. birželio mėnesį. Atrankos komisijos posėdžio data bus paskelbta vėliau.

Dalyvių atrankos kriterijai:

  1. Kandidatas turi būti virėjų, konditerių, viešbučių darbuotojų, padavėjų- barmenų profesijos mokytoju;
  2. Kandidatas turi turėti motyvaciją dalyvauti projekte, turėti darbo/ pedagoginę patirtį, profesinių/dalykinių žinių, metodinės veiklos patirties; gebėti perimti ir taikyti naujoves savo darbe; gebėti dirbti komandoje;
  3. Kandidatas turi mokėti anglų kalbą.

Mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje, turi rašyti  prašymą (galite atsisiųsti čia…) ir CV anglų kalba. Dėl CV formos galima kreiptis  į Vystymo skyrių (16 kabinetas) arba rasti internete adresu: http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Prašymą ir CV  iki 2013-06-27 pristatyti į Vystymo skyrių  (Taikos pr. 133).

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.

LLP_LT