„Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas”

„Profesinio mokymo ir rengimo praktikų vertinimas ir tobulinimas”

NrLLP-LDV-TOI-2011-LT-0087

Leonardo da Vinci programos finansuojamų naujovių perkėlimo projektų grupė.

Projekto pradžia – 2011m. lapkričio mėn. 01d.

Projekto pabaiga – 2013m. lapkričio mėn. 31d.

Centrui skirta: 58 660,00Lt

Projekto tikslas – peržiūrėti ir atgaivinti VET (profesinio švietimo ir mokymo) praktikas naudojant ir taikant novatoriškas informacijos ir ryšių technologijų integravimo metodologijas ir organizuojant VET profesionalų internetinę bendruomenę, bendradarbiaujančią siekiant pagerinti profesinio mokymo paslaugų prieinamumą, kokybę ir patrauklumą.

Projekto koordinatorius: Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas.

Partneriai:

  • Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija, Kaunas;
  • Scienter Soc. Cons. a R.L., Bolonija;
  • Budapest University of Technology and Economics;
  • European Federation for Quality in E-Learning, Briuselis;
  • European Distance and E-Learning Network, Milton Keynes;
  • FONDO FORMACION EUSKADI, Trapaga;
  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.