Projektas „Mokomoji praktika mėsos perdirbimo specialybės mokiniams Danijoje“

Projektas „Mokomoji praktika mėsos perdirbimo specialybės mokiniams Danijoje“

Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0496

Leonardo da Vinci programos finansuojamų mobilumo projektų IVT (pirminio profesinio lygmens mokinių) tikslinė grupė.

Projekto pradžia – 2011m. liepos mėn. 01d.

Projekto pabaiga – 2012m. vasario mėn. 28d.

Projekto suma– 164 502,00Lt.

 Projekto tikslas – 20 mėsos perdirbėjo specialybės antro kurso mokinių (pirminis profesinis lygmuo) dalyvaus penkių savaičių trukmės vizite, kurio metu planuojama dalyvius mokyti mėsos išpjaustymo ir iš to išplaukiančių procesų, ruošiant mėsos gaminius, gyvulių anatomijos, darbo higienos, saugumo, įrangos ir įrankių laikymo higienos bei savęs vertinimo, tobulinant įgūdžius, gilinant užsienio kalbos žinias bei bendravimo įgūdžius, stiprinant motyvaciją mokantis specialybės.

Projekto vykdytojas:

  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Partneriai:

  • Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

Priimančiosios organizacijos:

  • Danijos profesinio mokymo įstaiga.