Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra

ŠMM Švietimo aprūpinimo centro Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) projektas„Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras  dalyvavo  projekte finansuojamame pagal ES struktūrinių fondų  2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“:

Projekto tikslas – plėsti galimybių ratą mokiniams renkantis mokymosi kryptį, atitinkančią įvairius jų polinkius bei poreikius, projektas buvo skirtas aprūpinti mokyklas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre  šio projekto lėšomis  įsigyta chemijos ir maisto technologijų mokymo programoms reikiamų mokymo priemonių.

Projekto vykdytojas: ŠMM Švietimo aprūpinimo centras.