Psichologinė pagalba

Informacijos apie socialines ir psichologines paslaugas teikiančias organizacijas galima rasti „Socialinės informacijos banke“ Jaunimo psichologinės paramos centro internetiniame puslapyje www.jppc.lt 

Padėkos raštas

Siunčiame padėkos raštą už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Dėkojame, kad prisidėjote ir tikimės, jog palaikysite šią iniciatyvą ateinančiais metais.

Mėsininkų specialybės mokinių praktika Danijoje

Projekto „Mokomoji praktika maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams Danijoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0782 (plačiau apie projektą čia…) mėsininkų specialybės grupės mokinių  įspūdžiai iš stažuotės.

Sveikinkime taisyklingai

Ar žinome, kaip taisyklingai sveikinti? … „Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!“ „Džiaugsmingų šventų Kalėdų!“ „Linkiu tyro džiaugsmo Kalėdų šventėse!“

Įspūdžiai iš Danijos

Projektas “Mokomoji praktika maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams Danijoje” Projekto „Mokomoji praktika maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams Danijoje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0782 (plačiau apie projektą čia…) konditerių grupės mokinės Erikos Kiznytės įspūdžiai iš stažuotės.

Padėka

Padėkos sulaukėme iš restorano „EUROPA“ ir asmeniškai iš direktorės J.Damanauskienės

Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras

Kauno pedagogų kvalifikacijos kėlimo centras dėkoja už aktyvų dalyvavimą centro veikloje Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centrui ir lietuvių kalbos mokytojui metodininkui Romui Papinigiui – skaityti plačiau…

Socialinė pagalba mūsų centre

Socialinis pedagogas dirba su mokiniu, jo tėvais (globėjais), grupių vadovais, mokytojais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokytojų iš Latvijos vizitas

Pagal projektą „Profesinio mokymo tobulinimas atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius „, LLIV-265 (plačiau apie projektą čia…)

Atsiliepimai apie projektą

Projektas “StartUps Promotion” Atsiliepimai apie vykusį projektą „Profesinių mokyklų mokinių skatinimas imtis naujo verslo Kauno ir Žiemgalos regionuose, pasitelkiant platų spektrą susijusių priemonių“

Mokinių mokomoji bendrovė

Mūsų mokymo centre veikia mokinių mokomoji bendrovė. Jos veikla atnaujinama kasmet ir ji vis atgimsta nauju pavadinimu. 2013-2014 mokslo metų bendrovės „Skonio reikalas“ veiklos sritis – maisto gamyba ir pardavimas. 2012-2013 mokslo metų bendrovė vadinosi „A passion for food“ .