Smulkiojo verslo organizatoriaus

1 metai baigusiems 12 klasių
Maisto technologijų ir prekybos skyrius (kontaktai)

Mokymo programa skirta rengti smulkaus verslo paslaugų teikėjus, gebančius organizuoti įmonės veiklą, dirbti privačiose ar valstybinėse prekybos ir gamybos verslo įmonėse, steigti savo verslą, organizuoti paslaugų teikimą.

Siekiant šių tikslų būsimieji smulkiojo verslo paslaugų teikėjai teorinių užsiėmimų metu mokomi:

  • smulkiojo verslo organizavimo, paslaugų teikimo mokslo,
  • gamybos ir verslo technologijų,
  • įmonių steigimo, veiklos planavimo ir organizavimo,
  • taikomosios ekonomikos, rinkodaros pagrindų,
  • verslo finansavimo ir investicijų,
  • apskaitos ir finansų, mokesčių,
  • raštvedybos,
  • teisės pagrindų,
  • darbų saugos,
  • informacinių technologijų.

Praktinis mokymas vyksta gamybos, prekybos ir paslaugų įmonėse.  Jo metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų teikimo, įmonės veiklos planavimo ir organizavimo ir kiti gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu.

Baigusiajam suteikiama smulkiojo verslo paslaugų organizatoriaus kvalifikacija.

Baigus smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.

 


PROFESIJOS MOKYMAS