VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRAS
VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS DARBO UŽMOKESTIS 2017-12-31

Pareigybių pavadinimas   Pareigybių skaičius  Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis 
Vadovas    1  1576,75
Vadovų pavaduotojai   2  1325,00
Skyrių, sektorių ir kitų padalinių vadovai   11  781,34
Specialistai   21 556,20 
Kvalifikuoti darbuotojai    40  441,6
Darbininkai    46  420,59
Mokytojai (be papildomo
darbo sutarčių)
 55  796,37