Paskatinimai ir apdovanojimai

2018 m. padėkos raštais už gerą darbą paskatinti 17 darbuotojų.
2018 m. padėkos raštais už gerą mokymąsi paskatinti 75 mokiniai.
2017 m. padėkos raštais už gerą darbą paskatinti 9 darbuotojai.