Centro taryba

PATVIRTINTA
Kauno maisto pramonės ir prekybos
mokymo centro direktoriaus
2018 m. rugsėjo 11  d.  įsakymu Nr. V-284

    

KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS

 

Eil.nr Vardas, pavardė Pareigos/ darbovietė Pareigos Centro taryboje Pastabos
1. Viktorija Markevičienė Mokytoja CT pirmininkė
2. Rasa Virginija Venterienė Profesijos mokytoja Centro tarybos sekretorė MTP sk. profesijos mokytojų atstovė
3. Indrė Skučienė Ekonomistė CT narė
4. Egidija Kontrimienė Mokytoja CT narė VVM sk. mokytojų atstovė
5. Gailutė Adomonienė Profesijos mokytoja CT narė VVM sk. profesijos mokytojų atstovė
6. Roma Šimukauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui CT narė Administracijos atstovė
7. Žilvinas Katkauskas L. e. p. direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai CT narys Administracijos atstovas
8. Jolanta Valaitienė UAB „Bijola“ direktorė CT narė Socialinių partnerių atstovė
9. Ingrida Gustienė UAB „Perkūno namai“ direktorė CT narė Socialinių partnerių atstovė
10. Elena Skirmantienė Dainavos seniūnijos atstovė CT narė Bendruomenės atstovė
11. Marius Švaikauskas Centro seniūnijos seniūnas CT narys Bendruomenės atstovas
12. Rolandas Lukoševičius „El. kontaktai“ direktorius CT narys MTP tėvų atstovas
13 Žaneta Česnavičienė UAB „Festivalis“ direktorės pavaduotoja CT narė VVM tėvų atstovė
14 Saulė Varškevičiūtė V-17 mokinė CT narė VVM mokinių atstovė
15 Gabrielė Naujalytė K-17 mokinė CT narė MTP mokinių atstovė

 

_____________

SUDERINTA

Kauno maisto pramonės ir prekybos

mokymo Centro tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d.

posėdžio protokolo Nr. CT-3 nutarimu