2017-12-14

Technologijų pamoka Alytaus profesinio rengimo centro mokiniams
Bendrojo ugdymo dalykų mokytojų metodinės grupės posėdis