2018-02-22

Žiemos atostogos
Asmens įgytų kompetencijų vertinimas
Mokytojų visuotinis susirinkimas