Apie gimnazijos skyrių


GIMNAZIJOS SKYRIUS

Gimnazijos skyriuje mokosi mokiniai, siekiantys įgyti vidurinį išsilavinimą ir profesiją  bei 9-10 klasių mokiniai, siekiantys įgyti pagrindinį išsilavinimą.

9 ir 10 klasių mokiniai mokosi pagal bendrąją  pagrindinio ugdymo programą, čia  susipažįsta  su specialybėmis per technologijų sritis atitinkančias profesinio mokymo dalykų pamokas ( Prekybos pagrindai, Maisto ruošimo pagrindai, Duonos ir pyrago gamybos pagrindai, Mėsos produktų gamybos pagrindai).

Baigę 10 klasių ir įgiję pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, mokiniai gali tęsti mokymąsi mūsų mokymo centre arba pasirinkti kitą ugdymo įstaigą.

Gimnazijos skyriaus 11-12 klasių mokiniai mokosi:

  • vidurinio ugdymo programos dalykų :lietuvių kalbos ir literatūros , matematikos, chemijos, biologijos, istorijos, geografijos, užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), bendrosios kūno kultūros, etikos, tikybos. Nors išplėstiniai dalykų kursai profesinio mokymo įstaigų mokiniams neprivalomi, nemažai mokinių mokosi A kursu lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, matematikos, dalykų.
  • konditerio, padavėjo ir barmeno, virėjo, maisto pramonės darbuotojo (specializacija- mėsos gaminiai), viešbučio darbuotojo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo programų su viduriniu išsilavinimu mokiniai 11-12 klasėje mokosi ir profesijos dalykų,  kurie  yra sudėtinė mokymosi  programų dalis
  • pasirenkamųjų profesijos mokymo arba bendrojo ugdymo dalykų/ modulių, pvz. „Kulinarijos paveldas“,  „Konditerijos ir duonos šventiniai gaminiai”, „Kultūrinis turizmas”, „Istorija gyvai“, „Atletinė gimnastika“, „Šaškės ir šachmatai“, pagalbos moduliai mokiniams, planuojantiems laikyti valstybinius egzaminus, kt.

Mokiniai gali dalyvauti plačioje neformaliojo ugdymo veikloje (būreliuose): sporto, meninės raiškos, profesijos, techninės kūrybos, kt.

12 klasės pabaigoje mokiniai, išlaikę mokyklinius/ valstybinius brandos egzaminus ir sėkmingai baigę 11-12 klasės programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą.

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik pasirinktos specialybės dalykų, praktinių įgūdžių įgyja įvairiose Kauno miesto, Respublikos arba užsienio šalių maisto pramonės, viešojo maitinimo įmonėse, viešbučiuose, prekybos įmonėse, išlaiko asmens kompetencijų įvertinimo  egzaminus, įgyja specialybės diplomą.

Mokymasis mūsų centro gimnazijos skyriuje priimtinas tiems mokiniams, kuriems akademinė gimnazijos arba vidurinės mokyklos 11-12 klasės programa pernelyg sunki arba tie, kurie turi aiškų gyvenimo tikslą įgyti konkrečią specialybę ir toliau tęsti tikslines studijas kolegijose, aukštosiose mokyklose.

Dalis mūsų centro absolventų sėkmingai toliau studijuoja Kauno kolegijoje arba kitose aukštosiose mokyklose.

Mokymasis mūsų ugdymo įstaigos gimnazijos skyriuje- pats patikimiausias kelias į saugią savarankišką jauno žmogaus ateitį.