Vystymo skyrius

Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas, Tel.    (+370 37) 45 74 66,    tel./faks.  (+370 37) 45 43 13

 • Projektų vadovė Joana Aleknavičiūtė El. paštas: vystymas@mpcentras.lt
 • Vystymo skyriaus vedėja Rūta Kateivienė El. paštas: vystymas@mpcentras.lt

Vystymo skyrius yra Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro padalinys, kuris:

 • remdamasis ilgalaikiais centro tikslais, ieško naujų mokymo centro plėtros galimybių;
 •  padeda kurti šiuolaikiško, kokybišką ir patrauklų profesinį išsilavinimą teikiančio centro įvaizdį;
 • dalyvauja centro veiklos planavime;
 • savo veikla padeda užtikrinti geresnį ir greitesnį centro orientavimąsi į sparčiai besikeičiančius darbo rinkos poreikius;
 • seka ir analizuoja informaciją apie projektinės veiklos galimybes;
 • organizuoja naujų paraiškų rengimą;
 • dalyvauja patvirtintų projektų įgyvendinime;
 • siekia aktyvesnio centro bendruomenės įsitraukimo į projektinę veiklą;
 • ieško galimybių dalyvauti projektinėje veikloje, užsitikrinant  Lietuvos fondų finansavimą;
 • platina (teikia) informaciją apie vystymo skyriaus veiklą  centro mokiniams, darbuotojams bei visuomenei.

ProjectManagement

Posted in Skyriai.