Vystymo skyrius

Taikos pr. 133, LT-51123 Kaunas, Tel.    +370 602-60351,    tel./faks.  +370 37 45 43 13

Vystymo skyrius yra Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro padalinys, kuris:

   • remdamasis ilgalaikiais centro tikslais, ieško naujų mokymo centro plėtros galimybių;
   •  padeda kurti šiuolaikiško, kokybišką ir patrauklų profesinį išsilavinimą teikiančio centro įvaizdį;
   • dalyvauja centro veiklos planavime;
   • savo veikla padeda užtikrinti geresnį ir greitesnį centro orientavimąsi į sparčiai besikeičiančius darbo rinkos poreikius;
   • seka ir analizuoja informaciją apie projektinės veiklos galimybes;
   • organizuoja naujų paraiškų rengimą;
   • dalyvauja patvirtintų projektų įgyvendinime;
   • siekia aktyvesnio centro bendruomenės įsitraukimo į projektinę veiklą;
   • ieško galimybių dalyvauti projektinėje veikloje, užsitikrinant  Lietuvos fondų finansavimą;
   • platina (teikia) informaciją apie vystymo skyriaus veiklą  centro mokiniams, darbuotojams bei visuomenei.

 

Posted in Skyriai.