Mokytojų bendruomenės susirinkimas

Gegužės 9 dieną (ketvirtadienį) 13 val. MTP skyriaus salėje vyks mokytojų bendruomenės susirinkimas
TEMA „MOKINIŲ PAŽINTINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS PAMOKOSE KITOSE APLINKOSE“

DARBOTVARKĖ:
1.Pamokos kitose aplinkose: Bendrieji ugdymo planai, mokymo centro nuostatos.-B.Sveikatienė, gimnazijos skyriaus vedėja
2. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų pamokų kitose aplinkose patirtis, mokinių kompetencijų ugdymas.
3.Gamtos mokslų mokytojų pamokų kitose aplinkose patirtis, mokinių kompetencijų ugdymas.
4.Istorijos ir dorinio ugdymo mokytojų pamokų kitose aplinkose patirtis, mokinių kompetencijų ugdymas.
5.Užsienio kalbų mokytojų pamokų kitose aplinkose patirtis, mokinių kompetencijų ugdymas.
6.Matematikos mokytojų pamokų kitose aplinkose patirtis, mokinių kompetencijų ugdymas.
7.Profesijos mokytojų kitose aplinkose patirtis, mokinių kompetencijų ugdymas.
8.Susirinkimo apibendrinimas.-Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R.Šimukauskienė
9.Kiti klausimai.

DIREKTORIUS ALVYDAS PRANAS GREVAS

Posted in DĖMESIO !!!.