Atestacijos komisijos posėdis

Birželio 25 d.(pirmadienį) 11 val.MTP skyriuje (konferencijų s.) vyks mokymo centro mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) Atestacijos komisijos posėdis

Darbotvarkė:

  1. Profesijos mokytojos Lauros Galvanauskienės , pretenduojančios įgyti profesijos mokytojos (gamtos apsauga, aplinkosauga) kvalifikaciją, atestacija.
  2. Kiti klausimai.

Atestacijos komisijos narių dalyvavimas būtinas.

Komisijos pirmininkas Alvydas Pranas Grevas

Posted in DĖMESIO !!!.