Veteranai paminėjo valstybės šimtmetį

2018 metų vasario 2 dieną  buvusios Kauno prekybininkų mokyklos darbuotojai susitiko paminėti artėjantį mūsų valstybės jubiliejų. Šiuo metu buvusios mokyklos pastate K. Donelaičio g. 58 Kaune yra Vytauto Didžiojo Universiteto rektoratas. Esame dėkingi Universitetui, kad susitikimas vyko S. ir S. Lozoraičių muziejuje, VDU istorijos menėje.

Susirinkusieji džiaugėsi, kad po to, kai mokykla 1997 metais persikėlė  į naujas patalpas Vilniaus gatvėje, šis pastatas buvo puikiai restauruotas. Ilgametis mokyklos direktorius Albertas Filipauskas, suvokdamas istorinę pastato vertę, išmintingai tvarkė  buvusios mokyklos erdves, taip išliko autentiški architektūriniai elementai, svarbios detalės restauratoriams. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro, į kurio sudėtį įsiliejo senoji prekybininkų mokykla, direktorius Alvydas Pranas Grevas pasveikino savo buvusius kolegas su artėjančiu valstybės jubiliejumi ir pasidžiaugė, kad kolektyvo veteranai originaliai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės 100-tį ir pakvietė į jubiliejaus renginius mokymo centre.

Po ekskursijos  VDU rektorate, susirinkusieji Lozoraičių muziejuje sugiedojo Lietuvos himną, išklausė istorijos mokslų daktarės Astos Petraitytės Briedienės paskaitą apie šį istorinį pastatą ir žmones dirbusius jame pirmaisiais Lietuvos valstybės gyvavimo metais.

Vėliau buvę kolegos ir bendradarbiai dalinosi prisiminimais apie prabėgusius darbo metus, džiaugėsi susitikę. Ilgametė direktoriaus pavaduotoja Marija Danisevičienė, dirbusi čia nuo 1964 metų, pasakojo įvykius, ko tada negalėjo žinoti kolektyvas, o kūno kultūros mokytojos Regina Bučienė ir Lina Kulikauskienė dalinosi savo prisiminimais apie tuo metu vykusią aktyvią sportinę veiklą ir džiaugėsi kolegų pagalba. Joms ir kolegei Virginijai Žuromskaitei reikia padėkoti ir už šio susitikimo organizavimą. Tikriausiai reikia paminėti, kad didžioji susirinkusiųjų dalis – septyniasdešimtmečiai ir aštuoniasdešimtmečiai. Norisi pasidžiaugti, kad šie žmonės per ilgus gyvenimo metus išlaikė tarpusavio draugystę, energiją, sveikatą, saugoja atmintį apie savo buvusią darbovietę ir džiaugiasi, kad gimę nepriklausomoje Lietuvoje dabar švenčia Nepriklausomybės šimtmetį.

Renginio akimirkos Modesto Patašiaus nuotraukose.

Taip pat skaitykite straipsnį, kuris buvo paskelbtas 2018 vasari 10 dienos „Lietuvos ryto“ priede „Laikinoji sostinė“ Skaityti …

Prekybos mokyklos susitikimas vasario 16-osios proga

NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS
  (MAIRONIS, apie 1921 metus)

Nejau tai ne sapnas? Ne svajonė,
Viliojusi… dar vakar be vilties?!
Nejau vergijoj slėgusi dejonė
Dabar tik sapnas? šmėkla praeities?

Jauna, laisva, pati savęs valdovė
Tautų eilėn įstojo Lietuva,
Savu krauju vergijos nusiplovė,
Sutraukius pančius ištverme sava!

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino
Ir pilkalnių sukilę milžinai!…
Europos vėlei viešpačiai sužino
Lietuvių vardą, skambantį šaunai.

Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė,
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!..

Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom?
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom,
Per didūs nešti jungą kalinių!

Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei:
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais!
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai,
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!

Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu,
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Posted in Naujienos.