Kelionių agentas

Kelionių agentas parduoda turizmo produktus ir atskiras turizmo paslaugas: remdamasis geru turizmo paslaugų ir produktų pažinimu išsiaiškina kliento poreikius, kvalifikuotai juos pasiūlo ir parduoda klientui. Konsultuoja klientus apie lankomas šalis ir turistinius objektus. Kelionių agentas, naudodamasis šiuolaikine biuro technika, reklamuoja turizmo paslaugas, tvarko turizmo paslaugų pardavimo dokumentus, pardavimų apskaitą, jei reikia, pildo statistikos formas. Parduodamas turizmo paslaugas remiasi teisine turizmo baze / įstatymais. Lietuvių ir užsienio kalbomis teikia tikslią, teisingą informaciją klientui. Taip pat geba vadovauti pokalbiui, spręsti konfliktus.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs kelionių agento mokymo programą, asmuo gali dirbti turizmo, kelionių platinimo agentūrose, kelionių organizavimo įmonėse. Siekiantysis aukštesnio išsilavinimo gali tęsti studijas aukštojoje mokykloje (baigus profesinę mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai)

STUDIJŲ TRUKMĖ

nuo 2017 metų priimame tik grupes 1 metai- po 12 klasių.

Profesijos

Priėmimo tvarka


Dėl priėmimo mokytis galite konsultuotis telefonais ir el.paštu:

  • Viešbučių ir viešojo maitinimo skyrius
    Vilniaus g. 42, Kaunas
    8 37 324141, mokymas@mpcentras.lt
  • Maisto technologijų ir prekybos skyrius
    Taikos pr. 133, Kaunas
    8 37 456415, sekretore@mpcentras.lt

El. laišką rašyti galite pasinaudodami forma …


Posted in Profesijos.