Elektroninės prekybos agentas

1 metai- po 12 klasių.

Elektroninės prekybos agentas padeda tvarkyti ir prižiūrėti įmonės, įstaigos produkcijos platinimą, prekių ir priemonių pardavimą per kompiuterių tinklus. Padeda analizuoti ir sisteminti įmonės, įstaigos informaciją, tvarkyti duomenų bazes, administruoti interneto svetainę. Užmezga pirkėjų ir prekių, produkcijos, paslaugų pardavėjų ryšius. Padeda tvarkyti įmonės veiklos ir finansų apskaitą, prognozuoti veiklos plėtotę. Tiria rinkos poreikius, derasi su komerciniais partneriais, sudaro pirkimo ir pardavimo sutartis. Nustato paslaugos ar prekės kainą, laiku ir tinkamoje vietoje pateikia prekę, numato prekių vežimo išlaidas. Padeda tvarkyti ir rengti komercinius siūlymus, užsakymus ir kitą dokumentaciją. Išsiunčia, priima ir rūšiuoja korespondenciją, kompiuteriu apdoroja gautą informaciją. Elektroninės prekybos agentui tenka daug dirbti kompiuteriu ir kita biuro technika.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS
Baigęs profesinio mokymo įstaigą, specialistas gali dirbti elektroninės prekybos agentu, verslo vadybininko padėjėju. Iniciatyvus specialistas gali steigti individualų verslą. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairiuose kursuose, seminaruose. Siekiantysis aukštesnio išsilavinimo gali tęsti studijas aukštojoje mokykloje (baigus profesinę mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai)

Posted in Profesijos.