Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis.

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ar visiškai panaikinti laisvę. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti. Vergija ne tik žemina tautos vardą, bet menkina jos valią ir dvasią. Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir, gėrėdamiesi jų žygiais, visam pasauliui skelbiame: niekada nebevergausime ir visomis jėgomis ginsime Tėvynės laisvę.

neuzmirstuole

Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo.
Nedidelė, beginklė, tačiau vidumi be galo stipri Lietuvos tauta tądien dar kartą įrodė savo vieningumą. Žmonės iš skirtingų vietovių, su skirtingais gyvenimais – visus juos siejo vienas bendras Lietuvos Laisvės troškimas. Didelis ir kilnus, šis Laisvės troškimas ilgai augo ir brendo senelių, tėvų ir mūsų širdyse, ir Sausio 13-oji buvo viena iš tų lemtingų dienų, kai išaugęs troškimas neleido pabūgti kariuomenės ir tankų.

Pagerbkime šiuos žmones už Lietuvos laisvę ir perduokime savo vaikams prisiminimus už Jų Lietuvos laisvės troškimą!

 

Iš tiesų, kaip rašė S. Daukantas, „Tauta, nežinanti savo praeities, pasmerkta išnykti“, todėl labai prasminga kartoti istorijos pamokas kuo įvairesnių priemonių pagalba.

Metodininkė Irena Vainienė

Posted in Renginiai.